Logo Obozu Naukowego

Dokumenty

Ważne dokumenty i regulaminy


Przed rejestracją na Obóz prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się poniżej.

W pliku Warunki Uczestnictwa w Akademickim Obozie Naukowym znajdują się m.in. informacje dotyczące:

 • zasad rejestracji na Obóz,
 • kosztu udziału w Obozie,
 • warunków płatności,
 • faktur,
 • rezygnacji z udziału w Obozie,
 • transportu,
 • diet.

W pliku Dokumenty Obozowicza (Karta kwalifikacyjna, Regulamin Obozu, oświadczenia) znajdują się wzory:

 • Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku,
 • Regulaminu Akademickiego Obozu Naukowego,
 • Zgody rodziców/opiekunów na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem dziecka i podawanie leków,
 • Oświadczenie o samodzielnym powrocie,
 • Obowiązków informacyjnych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia Obozu do dnia jego zakończenia do 10 000 zł. szczegóły dotyczące ubezpieczenia są dostępne w pliku Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zalecamy Uczestnikom Obozu zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy u dowolnego ubezpieczyciela lub za naszą rekomendacją w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za pomocą formularza internetowego dostępnego tutaj. Szczegóły dot. tego ubezpieczenia znajdują się w pliku Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej.

W pliku Gwarancja ubezpieczeniowa znajduje się Certyfikat wystawiony przez Signal Iduna Polska TU S.A. dla Life's Adventure z gwarancją ubezpieczeniową nr M519272. Natomiast w pliku Wpis do ewidencji znajduje się zaświadczenie o wpisaniu Life's Adventure Sp. z o.o. do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr 2373.

Dokumenty

Warunki uczestnictwa w Akademickim Obozie Naukowym

Umowa

Formularz informacyjny do umowy o udział w imprezie turystycznej

Dokumenty Obozowicza (Karta kwalifikacyjna, Regulamin Obozu, oświadczenia)

Wpis do ewidencji

Gwarancja ubezpieczeniowa

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Numer polisy NNW

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych