Logo Obozu Naukowego

Organizator

Organizatorzy Obozu

Organizatorami Akademickiego Obozu Naukowego są Life's Adventure Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT.

Life's Adventure Sp. z o.o. jest podmiotem powołanym specjalnie na potrzeby organizacji Obozu i odpowiada za sprawy formalno-prawne oraz finansowe projektu. Stowarzyszenie KLATRAT jest odpowiedzialne za warstwę merytoryczną projektu, programy zajęć oraz zespół prowadzących zajęcia i wychowawców.

Akademicki Obóz Naukowy realizowany jest od 2010 r. Do 2022 r. projekt funkcjonował pod nazwą Obóz Naukowy Politechniki Warszawskiej. Pierwsze edycje Obozu były tematycznie związane w naukami ścisłymi i technicznymi, a kadra prowadzących była związana z Politechniką Warszawską. Z każdym rokiem prezentowana była coraz bogatsza oferta praktycznych zajęć warsztatowych i wykładów popularnonaukowych z zakresu innych dziedzin, w tym nauk medycznych, realizowanych przez coraz większe grono prowadzących, związanych już nie tylko z Politechniką Warszawską, ale także z Uniwersytetem Warszawskim, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i innymi uczelniami. To właśnie ta wyjątkowa kadra, tworząca autorskie programy zajęć i realizująca je z pasją, jest największym atutem naszego projektu. Wspaniałą atmosferę w trakcie Obozu zawdzięczamy również jego uczestnikom - zainteresowanej światem, poszukującej odpowiedzi na liczne pytania i zaangażowanej młodzieży.

Warsztaty naukowe w trakcie Obozu prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, a także absolwentów i studentów ostatnich lat studiów, działających w kołach naukowych uczelni: